قوانین وابسته مالیاتی, رای شوراها

*انتقال با اسناد عادی

رای شورا شماره 30/4/11866 تاریخ 1371/10/13

*انتقال با اسناد عادی

شماره: 11886/4/30

تاریخ: 13/10/1371


*انتقال با اسناد عادی


 

شماره: 11886/4/30
تاریخ: 13/10/1371
پیوست:
 
 گـزارش شـماره 2506-5/30-12/8/1370 دفـتر فـنی مـالـیاتی عنـوان مـقـام مـعاونـت درآمـدهای مـالیـاتی حـسب ارجـاع آن مـقام در جـلسه مـورخ 8/10/1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش اجمالا” مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملا” با تنظیم مبایعه نامه های عادی مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی اعلام رای می نماید: اولا” با توجه به اینکه طبق مفاد ماده20قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی و احکام موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره های ( مربوط ) آن ، اصولا” ملک مورد استفاده و غیر مالک اجاری تلقی می شود ، ثانیا” با عنایت به نص صریح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که باستناد آن دولت صرفا” کسی را که ملک به اسم اوثبت شده و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثا” به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت ، بطور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک بلحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست ، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نمی باشد.
 
 مـحـمدتقـی نـژاد عمـران-  عـلی اکبر سـمیعی- مـحمد طاهـر -مجیـدمیـرهادی -محـمود حمـیدی -علـی اکبـر نوربخش-رضا زنگنه- محمد رزاقی -محمد علی سعیدزاده
 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *