98

الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

شماره: 200/1401/23

تاریخ: 1401/05/04

بخشنامه

131401219م
مخاطبان/ ذینفعانادارات کل امور مالیاتی
موضوعالحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

به پیوست تصویر نامه شماره 2/75744 مورخ 1401/04/22 مدیرکل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با الحاق تبصره به  ماده 14  آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به شرح زیر، جهت اطلاع و اجرا ارسال می شود.

تبصره- ماموران مالیاتی که پیش از تاریخ تصویب این آیین نامه به استخدام سازمان امور مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) درآمده اند از شمول حکم این ماده مستثنی می باشند.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:
مطابق بخشنامه
مدت اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی

مواد قانونی وابسته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید