اعطای معافیت ماده 132 وتبصره 4 آن وماده 141 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

اعطای معافیت ماده ۱۳۲ وتبصره ۴ آن وماده ۱۴۱ قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی


نمونه آرای شعب

شماره: ۷۷۳۲/۲۰۱

تاریخ:۲۴/۱۰/۱۳۸۲

پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۵۷۴۴-۱۰/۹/۸۱
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۳۹۱۲
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۳۹۱
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان آذربایجان شرقی
اداره امور مالیاتی شهرستان: تبریز
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۱/۱۰/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۹۰۴۰-۲۰۱-۲۹/۱۰/۸۱
خلاصه واخواهی: مودی به شرح ۳ صفحه لایحه تسلیمی ضمن تشریح وضعیت ثبتی ومالیاتی خود نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض وبه دلایل مذکور در خلاصه درخواست خود در قسمت اخیر شکوائیه یاد شده تقاضای نقض رأی مذکور وتجدید رسیدگی نموده است که ذیلا نقل می گردد:
طبق تبصره ماده ۲ قانون تأسیس سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وشرکت                   از لحاظ قوانین ومقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیر دولتی) بوده وبند و تبصره استنادی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ناظر به لغو معافیتهای شرکتهای دولتی بوده وشامل شرکتهای خصوصی نمی باشد وماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه معافیتهای مدت دار قبلی را تا انقضاء مدت معتبر تلقی می نماید که این موضوع در سالهای ۷۴ لغایت ۷۷ وطبق نامه شماره ۹۹۳۸ مورخ ۲۸/۶/۸۰ در مورد درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۷۸ این شرکت به تأئید سازمان حسابرسی و جلسه مورخ ۱۰/۹/۸۰ هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته است لذا معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره ۴ آن ومعافیت ماده ۱۴۱ در مورد درآمد حاصل از صادرات این شرکت وحذف جریمه ماده ۱۹۰ طبق مواد ۲۲و۲۳ آئین نامه سازمان تشخیص مصوب ۲۸/۱۲/۶۷ مورد تقاضا است.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و  بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مأمور تشخیص مالیات به رأی شماره ۵۰۱۷ مورخ ۱۰/۹/۸۰ هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به شرح لایحه تسلیمی (برگ ۳۹ پرونده) مبنی بر عدم شمول ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت مودی در عملکرد ۷۸ را مورد توجه قرار داده وپس از صدور قرار رسیدگی واستعلام با عنایت به مفاد گزارش مجری قرار مستند به نامه شماره ۱۳۷۱۸ مورخ ۲۷/۸/۸۱ سازمان حسابرسی (برگهای ۱۷ و ۱۸ پرونده) وبه دلیل تعلق بیش از پنجاه درصد سهام شرکت         به سازمان دولتی گسترش ونوسازی ایران واستناد به مقررات بند ش تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور، شرکت یاد شده را در سال مذکور از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق الذکر خارج و ضمن ابطال رأی هیأت اختلاف بدوی، با اعلام استواری برگ تشخیص مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است، با عنایت به مفاد رأی شماره ۴۷۹۶-۴/۳۰ مورخ ۲۹/۳/۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ملغی الاثر بودن تبصره ماده ۲ قانون تأسیس سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران از اول سال ۶۸ ومشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ از جمله مقررات بند الف ماده ۱۰۵ وتبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سازمان مذکور وشرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وسایر اظهارنظرهای به عمل آمده در خصوص شمول مقررات مالیاتی مربوط به موسسات وشرکتهای دولتی حسب میزان سرمایه دولت در سازمان موصوف وشرکتهای تابعه آن سازمان وهمچنین حکم بند ش تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور مبنی بر “لغو کلیه معافیت های مالیاتی سازمانها وشرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت …. به استثنای معافیت ماده ۱۳۸ قانون مالیاتها در سال ۷۸″، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و رد شکایت مودی اعلام می گردد.
روح الله بابا سنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
مواد قانونی وابسته
-…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi