اعطای معافیت تبصره 6 ماده 132- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

اعطای معافیت تبصره ۶ ماده ۱۳۲- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


نمونه آرای شعب

شماره: ۷۸۰۰/۲۰۱

تاریخ:۲۸/۱۰/۱۳۸۲

پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۵۹۵۲ مورخ ۶/۷/۸۱
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۱۳۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۲۰۴۵
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۹/۹/۱۳۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۸۴۹۶-۲۰۱-۸/۱۰/۸۱
 
خلاصه واخواهی: ۱- این موسسه زیر مجموعه سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی ودر کل وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بوده وطبق بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد.
۲- با توجه به نامه شماره ۳۸۰۵/۸۴ مورخ ۴/۷/۸۱ ذیحسابی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وهمچنین نامه شماره ۴۵۲-۳۳ مورخ ۱۸/۴/۸۰ سازمان برنامه وبودجه چون این موسسه انتفاعی نبوده وبرای پرداخت هزینه های مربوطه به آن ردیف بودجه ای در نظر گرفته شده است که بر حسب نیاز از طرف سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی پرداخت می شود لذا درآمدی که مشمول مالیات شود نداشته.
۳- به موجب تبصره ۶ ماده ۱۳۲ وهمچنین بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه انتشارات ومطبوعاتی که از طرف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز بهره برداری دریافت نمایند از پرداخت مالیات معافند.
۴- طبق بند هـ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم کمکهای نقدی به نهادهای انقلاب از پرداخت مالیات معاف است واین موسسه نیز زیر مجموعه سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی است که یکی از نهادهای انقلابی نظام محسوب می گردد.
۵- نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی زحمت مطالعه پرونده را به خود نداده وبا توجه به اینکه تاریخ مجوز نشر این موسسه سال ۱۳۷۸ می باشد اعلام نموده است که بیش از ۵ سال از تاریخ نشر این موسسه گذاشته است. با توجه به موارد فوق واینکه این موسسه به صورت شرکت نبوده وهیچگونه سهامداری هم ندارد که سود وزیان بین آنها تقسیم شود وموسسین این نشریه از افراد ذیصلاح ومسئولین رده بالای ارگانها و وزارتخانه های مملکت می باشد وفعالیت این موسسه انتشار کتب ومجلات تبلیغاتی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و برای تداوم و بقاء آن انجام می شود وبا توجه به نمایندگی هائی که در خارج از کشور وجود دارد اکثر این کتب ونشریات به صورت مجانی عرضه می گردد و برای جبران قسمتی از این هزینه ها ناچار مبالغی تحت عنوان بودجه سازمانی برای این موسسه از طرف سازمان برنامه وبودجه در نظر گرفته شده است لذا تقاضای رسیدگی به موارد مطرح شده را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
اولا راجع به ادعای شمول بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موسسه مورد بحث یادآور می شود اگر منظور بند ۲ ماده ۲ قانون فعلی بوده، حکم قانون فعلی در این باره قابل تسری به دوره عمل سال ۱۳۷۸ نیست وچنانچه مقصود بند ۲ قانون قبل از اصلاح بوده باشد، باید گفت که این موسسه به هیچ وجه جزء موسسات ونهادهای احصاء شده در بند ۲ ماده ۲ سابق نمی باشد.
ثانیا این مدعی که موسسه مشمول معافیت موضوع تبصره ۶ سابق ماده ۱۳۲ قانون مزبور بوده، مردود است، زیرا تغییر نام و وضعیت اداری ومدیریتی موسسه سبب تعلق معافیت نمی گردد وبا این ترتیب چون حسب گزارش حوزه مالیاتی ذیربط، مدت پنج سال دوره معافیت موضوع تبصره یاد شده سپری گردیده و چنانچه مودی مستحق معافیت بوده، می بایستی در گذشته منظور شده باشد، اعمال معافیت از سال ۱۳۷۸ فاقد جایگاه قانونی است.
ثالثا حکم ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عطف به ما سبق نمی شود وارتباطی به دوره عمل سال ۱۳۷۸ ندارد.
با عنایت به مراتب فوق واینکه سایر مطالب عنوان شده از سوی شاکی نیز با در نظر گرفتن احکام و مقررات مربوط موثر در مقام نمی باشد، از حیث موارد مندرج در شکوائیه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادی مترتب نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز
مواد قانونی وابسته
-…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi