اعتراض مالیاتی به ممیز کل یا رئیس اداره مالیات

اعتراض مالیاتی به ممیز کل یا رئیس اداره مالیات

بعد از اینکه دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک رو به مودی ابلاغ نمودند مامور مالیات شروع به فرآیند رسیدگی پرونده نموده و بعد از آن اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی میکند به طور مثال در نمونه زیر:

مثال

شخصی اقدام به ثبت اظهارنامه به ارقام فروش 12.000.000.000 ریال اقدام نموده مامور رسیدگی مالیاتی پس از رسیدگی تراکنش مالی مربوطه میزان فروش را 16.000.000.000 ریال اعلام نموده و اقدام به صدور برگ تشخیص نموده است؟ حال مودی مبلغ 4.000.000.000 ریال را من باب سند مبایعه نامه خرید خودرو (با اسناد و مدارک) پرداخت نموده که ماهیت درآمدی ندارد و باید اقدام به اعتراض به برگ تشخیص نماید.

دعوتنامه صادره

اراعه کلیه اسناد و مدارک جهت رسیدگی

صدور برگ تشخیص

مشاهده اعداد و ارقام و محاسباتی توسط مامور محترم مالیاتی

اعتراض مالیاتی به ممیز کل یا رئیس اداره مالیات

اولین گام شروع اعتراضات مالیاتی

ممیز کل یا ریاست امور مالیاتی

30day

اولین مرجع حل اختلاف مالیاتی یا اعتراض مالیاتی بین مودی و مامور رسیدگی مالیاتی به محض صدور برگ تشخیص مالیاتی ممیز کل یا ریاست امور مالیاتی می باشد که مودی با مراجعه به ممیز کل یا ریاست امور مالیاتی اقدام به اعتراض می نماید. مدت زمان اعتراض به برگ تشخیص 30 روز می باشد

مدت زمان اعتراض برگ تشخیص به ممیز کل

شما به مدت زمان 30 روز زمان داردید تا نسبت به برگ تشخیص اعتراض نمایید.

تعدیل مالیات

تعدیل مالیات

تعدیل مالیاتی در لغت به معنای معتدل کردن و تقسیم کردن از روی عدالت است. این تعریف در مالیات خصوصاً توسط ممیزان کل نیز رواج دارد. حال به دید ممیز کل می تواند از صفر تا صد درصد تغییر یابد.

گاهی از اوقات با مراجعه به ممیزان کل ،آنها اعلام میدارند که حق تعدیل مالیات بیش از 20 درصد را ندارند. که موضوع فوق صحیح نبوده و قانون اجازه صفر تا صد درصد را در اختیار آنها قرار داده است. البته گاها تعدیل های بی علت و دلیل آنها را نسبت به پاسخگویی در مراجع بالاتر دچار چالش خواهد نمود.
حداکثر تعدیل

اعتراض مالیاتی ماده 238 قانون مالیات مستقیم

بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هنگامی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، ممکن است مودی نسبت به آن اعتراض داشته باشد؛ در این صورت می‌تواند طی مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا توسط وکیل به اداره مالیات مراجعه و با ارائه دلایل و مدارک، کتبا تقاضای رسیدگی داشته باشد. باید توجه داشت که پس از سی روز، امکان اعتراض وجود ندارد و برگه تشخیص به عنوان برگه قطعی مالیات شناخته می شود.

45day

مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل ‌شده، قطعی است. در غیر این‌ صورت برای رسیدگی به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصره 1

ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مودیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده‌اند به دادستانی انتظامی‌مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مودی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه‌خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.

تبصره 2

اجازه داده می‌شود که کلیه پرونده‌های قابل طرح در مرحله بدوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ تصویب این‌اصلاحیه توسط ممیزین کل مالیاتی ذیربط رسیدگی و حل و فصل گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *