خبرهای مالی و مالیاتی

اظهارنظر مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در خصوص وضعیت شمول مقررات بند ی ماده ۱۳۹ ق.م.م نسبت به کانون وکلای دادگستری …

اظهارنظر مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در خصوص وضعیت شمول مقررات بند ی ماده ۱۳۹ ق.م.م نسبت به کانون وکلای دادگستری ...

معافیت بند ی ماده 139 قانون مالیات های مستقیم

بند ی ماده ۱۳۹ ق.م.م : کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پراخت مالیات معاف است.

معافیت های مالیاتی آموزشی

تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م : وجوهی که از فعالیت‌های غیرانتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سیمنارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و…. در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آنها نظارت می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.

کانون وکلای دادگستری

به موجب مفاد ماده (۱) قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ کانون وکلا مؤسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است لذا به نظر این دفتر کانون وکلای دادگستری از مصادیق تشکلهای غیر دولتی موضوع بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بوده و با رعایت مقررات مربوط از جمله آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ قانون فوق می تواند بابت درآمدهای مصرح در بند (ی) و تبصره ۱ ماده مذکور بهره مند شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *