موضوع

اظهارنظر ممیز کل در ظهربرگ تشخیص وبه عنوان نماینده هیأت حل اختلاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

اظهارنظر ممیز کل در ظهربرگ تشخیص وبه عنوان نماینده هیأت حل اختلاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


نمونه آرای شعب

شماره: 8378/201

تاریخ:25/11/1382

پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 2312-7/5/1382
مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 0551
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 22/5/1382
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5021-201-18/6/1382
 
خلاصه واخواهی: نماینده وزارت امور اقتصادی ودارائی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، ممیز کل وقت حوزه مربوط بوده ودر ظهر برگ تشخیص مالیات درآمد مشمول مالیات مندرج در آن را تأئید کرده ودر هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به نوعی نظر قبلی خود را تأئید نموده است. در حالیکه صورتحسابهای مربوط، از شماره 1001 لغایت 1060 که در دفاتر ثبت واسناد هزینه اجرای تور ضمیمه اسناد حسابداری بوده وتقدیم شده، به صرف عدم ارائه قرارداد تورهای خارجی که این قرارداد وجود ندارد، درآمد مشمول مالیات مربوط به تور را از طریق علی الرأس تعیین نموده اند وهیئت موضوع را مورد توجه قرار نداده. در نتیجه تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به فروش بلیط از طریق رسیدگی به دفاتر وبا برگشت هزینه وتشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به تور وعدم توجه لازم، درآمد مشمول مالیات به طور مضاعف تعیین گردیده. بنا به مراتب فوق به رأی شماره 2312 مورخ 7/5/1382 اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
به قرار محتویات پرونده، ممیز کل مالیاتی در ظهربرگ تشخیص مالیات نسبت به اعتراض مودی اظهارنظر نموده ومتعاقبا با حضور در جلسه رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی ودارائی در رسیدگی واظهارنظر راجع به اعتراض مطروحه مشارکت داشته که این امر با توجه به اصول دادرسی از مقبولیت حقوقی برخوردار نمی باشد. به دلیل مذکور و به لحاظ عدم اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراضات شرکت مودی به شرح لایحه وارده به شماره 6621/253 مورخ 7/5/1382 (برگهای 189 و190 پرونده)، به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید.
حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
 
مواد قانونی وابسته
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها