موضوع

اضافه نمودن سود دوره انحلال به اقلام دارائی فاقد توجیه قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

اضافه نمودن سود دوره انحلال به اقلام دارائی فاقد توجیه قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان


 نمونه آرای شعب

شماره: 3313/4/30

تاریخ: 26/04/1380

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 1045- 6/8/79
مربوط به مالیات اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال
شماره حوزه مالیاتی 201433
شماره سرممیزی مالیاتی 20143
اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ ابلاغ رأی: 23/8/79
شماره و تاریخ ثبت شکایت 8208-4/30- 19/9/79
 
 
خلاصه واخواهی: احتراما در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض خود را به شرح زیر معروض می دارد: این شرکت در 31/5/73 به ثبت رسید و متاسفانه در سال 74 مورد سرقت واقع و کلیه مایملک شرکت به سرقت رفت و به ناچار در 3/10/75 انحلال شرکت ثبت و اعلام شد، حوزه مالیاتی در رسیدگی به مالیات دوره انحلال ارقامی را به عنوان درآمد محاسبه و ارقام درآمد محاسبه شده را دارائی فرض نموده و بر این اساس مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات دوره انحلال نموده است. گرچه هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر قرار رسیدگی صادر نموده اند که علیرغم درخواست مدیر تصفیه گزارش مجریان قرار ارائه نشده تا در غیر واقع بودن آنها دفاع به عمل آید،مع الوصف استحضار دارند که تحصیل سود یا زیان در یک دوره مالی، دارائی یا بدهی نیست بلکه جریان سود باعث افزایش در دارائیها یا کاهش در بدهیها خواهد شد و در مورد زیان بالعکس می باشد و ماده 115 قانون نیز با توجه به مطلب مزبور تدوین و تصویب شده است. بنابراین اگر سود یا زیانی در دوران منتهی به انحلال شرکت وجود داشته، خود باعث افزایش دارائی یا کاهش بدهی های شرکت شده و به عنوان دارائی خیالی و تصوری جداگانه وجود نداشته که به دارائیهای تاریخ انحلال اضافه گردد که متاسفانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار به این امر توجه ننموده اند. لذا از آن مرجع عالی درخواست می شود با نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر از اقدام غیر قانونی جلوگیری فرمایند.
رأی:شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
هر چند هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با توجه به لایحه اعتراضیه شرکت مودی هر کدام به طور جداگانه اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده و بر اساس گزارش های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده اند. لیکن چون مفاد گزارش مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی(که مورد تائید مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز قرار گرفته) مبنی بر تائید عمل ممیز مالیاتی مربوطه به سبب عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره انحلال در موعد مقرر قانونی و داشتن فعالیت اقتصادی شرکت در این دوره و اضافه نمودن سود حاصل از آن به اقلام دارائی، فاقد توجیه قانونی می باشد. علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبرنوربخش
غلامرضا نوری
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها