اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از موسسات دانش بنیان

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از موسسات دانش بنیان


شماره: ۲۰۲۹۵۶/ت۴۶۵۱۳هـ
تاریخ:۱۷/۱۰/۱۳۹۱
پیوست:
 
 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- صندوق نوآوری و شکوفایی
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایتها از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود:
آئین نامه اجـرایی قـانـون حمایـت از شـرکتهـا و موسـسات دانـش بنیـان و تجـاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- در ماده (۲) عبارت “شرکتها و موسسات دانش بنیان” به عبارت “شرکتها و موسساتی” تغییر می یابد.
۲- در ماده (۵) قبل از عبارت “شرکتهای داخلی” عبارت “پژوهشگاهها و” و بعد از واژه “فعالیتهای” عبارت “تجاری سازی نتایج” و بعد از واژه “توسعه” عبارت “و طرحهای مربوط” اضافه می شود.
۳- متن زیر به عنوان ماده (۶) مکرر اضافه می شود:
ماده ۶ مکرر- صندوق مجاز است در اجرای ماده (۵) قانون، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه “مهم” و “ویژه” شرکتها و موسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأئید هیأت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید.
۴- در ماده (۷) عبارت “توسط صندوق یا عامل صندوق” جایگزین عبارت “توسط عامل صندوق” می شود.
۵- در ماده (۹) عبارت”از طریق عامل صندوق” حذف و عبارت “بر عهده عامل” به واژه “بر عهده” اصلاح می شود.
۶- در ماده (۱۰) عبارت “مرتبط و” به عبارت “مرتبط از طریق” و عبارت “پنج درصد” به عبارت “هفت درصد” تغییر می یابد.
۷- در ماده (۱۱)بعد از واژه “ترجیحی” عبارت “تا سقف حداکثر هفت درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار” اضافه می شود.
۸- متن زیر به عنوان ماده (۱۳) مکرر اضافه می شود:
ماده ۱۳ مکرر- صندوق مجاز است به شرکتها و موسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند، تسهیلات موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) را پس از تأئید هیأت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد در صد (۱۰۰%) اعطا نماید.
۹- در ماده (۱۵) عبارت “صندوق به” به واژه “به” تغییر می یابد.
۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر اضافه می شود:
ماده ۱۸ مکرر- صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیأت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نماید.
۱۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۸) اضافه می شود:
تبصره- آئین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۶۰۹/ت۳۲۸۶۳هـ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۸۴ به عنوان مقررات اجرایی ماده (۹)قانون تنفیذ می گردد.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi