104 1

اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

شماره آیین نامه:

11490/ت 29142هـ

تاریخ آئین نامه :

1383/03/10

اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند


پیوست:
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پیشنهاد شماره 23453-2718-211 مورخ 5/5/1382 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود:
در ماده (4) آئین نامه اجرایی بندهای “الف” و”ب” ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 6558/ت 23995هـ مورخ 22/2/1381 عبارت “کلیه کار فرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند “ج”ماده (1) این آئین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدیدالاستخدام علاوه بر نیروهای موجود وپرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان مزبور به میزان صد درصد معاف می باشند”به عبارت” مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند “ج” ماده (1) این آئین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند، به میزان مالیات بردرآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می یابد. کارفرمایان کارگاه ها وموسسات یادشده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود” تغییرمی یابد. 
 
 
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید