آیین نامه شماره 200/93/50 تاریخ 1393/04/24

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

شماره آیین نامه:

200/93/50

تاریخ آئین نامه :

1393/04/24

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم


پیوست:

 

بخشنامه

 

50

93

172

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 385-100 مورخ 16-4-1393 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر الحاق یک تبصره به بند(2) و همچنین اضافه شدن عبارت” موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران” به بند (3) ضوابط اجرائی موضوع ماده مذکور(پیوست بخشنامه شماره 4585-1094-211 مورخ 27-3-1383) به شرح زیر جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:

1- تبصره الحاقی به بند 2:

تبصره-کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن ها که در محدوده اراضی دانشگاههای علوم پزشکی دولتی واقع و مالکیت آنها نیز متعلق به دانشگاههای مذکور می باشد، در مورد کمک های نقدی یا تأیید ذیحساب و بالاترین مقام دانشگاه و در مورد کمک های غیرنقدی پس از ارزیابی کارشناس رسمی با تأیید اشخاص اخیرالذکر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

2- در بند(3) ضوابط اجرایی مذکور،بعد از عبارت “بیمارستان سرطانی یزد” عبارت “موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعد برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران” اضافه می گردد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

تـاریـخ اجـراء:از تاریخ 16/4/1393

مدت اجراء: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):

     

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید