دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

اصلاحیه جدول های 6،5،3 و 7 پیوست دستورالعمل شماره 200/4968مورخ 1390/3/4

دستورالعمل شماره 200/9443 تاریخ 1390/04/20

شماره دستورالعمل:

9443/200

تاریخ دستورالعمل:

1390/04/20

اصلاحیه جدول های 6،5،3 و 7 پیوست دستورالعمل شماره 200/4968مورخ 1390/3/4


شماره:9443/200
تاریخ:20/04/1390
پیوست:دارد
دستورالعمل
 
521
90
تبصره 5 ماده 100
م
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
اصلاحیه جدول های 6،5،3 و 7 پیوست دستورالعمل شماره 4968/200 مورخ 4/3/90
پیرو دستورالعمل شماره 4968/200 مورخ 4/3/90 در خصوص تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی جهت عملکرد سال 1389 با نظر اتحادیه های مربوط، به پیوست اصلاحی جدول های شماره 6،5،3 و 7 برای صاحبان انواع مینی بوس و میدی بوس، اتوبوس های بین شهری، کامیون و کامیونت و انواع کمپرسی و تریلی کش ارسال می گردد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء: عملکرد سال 1389
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه هاو دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
 
شماره:4968/200
تاریخ:02/03/1390
پیوست:
 
دستورالعمل
 
کد:
507
90
تبصره 5 ماده 100
م
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
چگونگی اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان وسایط نقلیه عمومی
بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های این دستورالعمل و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین، و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.
 
گروه بندی استانها
استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:
گروه(1):استان تهران.
گروه(2):استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز،خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.
گروه(3): استان های آذربایجان غربی، کرمان،گلستان،سمنان، زنجان،قم،همدان،مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.
گروه(4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه،لرستان،خراسان شمالی،کهکیلویه و بویر احمد و اردبیل.
گروه(5):استان های سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی، کردستان و ایلام
 
مقررات خاص
1- شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان های طبقه (الف) و شهرستان های طبقه(ب)، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.
2- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط، حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری لیست اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
3- استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند،ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 9 الی 14 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان(که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات اعضاء، به نسبت درآمد مشمول مالیات مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.
4- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 8 پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین می گردد.
 
جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در حداول پیوست
 
شهرها/ شهرستانها
 
استان گروه(1)
 
استان های گروه(2)
 
استان های گروه(3)
 
استان های گروه(4)
 
استان های گروه(5)
گروه بندی استان ها
مراکز استان
100%
95%
90%
85%
80%
شهرها/ شهرستان های طبقه (الف)
 
95%
 
90%
 
85%
 
80%
 
75%
شهرها/ شهرستان های طبقه (ب)
 
90%
 
85%
 
80%
 
75%
 
70%
 
5- 1- ادارات کل امور مالیاتی گروه های استانی 2 الی 5 می توانند،درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع تاکسی های شهری و همچنین تاکسی های پایانه شامل:فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و پایانه های مسافربری(پایانه های مربوط به اتوبوس و مینی بوس) و امثالهم را (بدون توجه به ضرایب جدول الگوی بند 5 ذیل) حسب مورد با هماهنگی و نظر اتحادیه های مربوط بر اساس میزان فعالیت اقتصادی و درآمد واقعی آنان تعیین نمایند.
 
توجه:استان تهران(امور مالیاتی شهر و استان تهران) مطابق جدول 1 پیوست با رعایت ضرایب بند 4 این دستورالعمل اقدام نمایند.
 
5-2- اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 8،و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 9 الی 14 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه و تعیین گردد.
 
مقررات عمومی
6- مالیات های مکسوره مودیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه،با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.
7- در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی را ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان( از قبیل:اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه،توقیف ، فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت به مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد.
8- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتری که وسیله خود را در ضمن سال(1389) شماره گذاری و تحویل گرفته اند، به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه(بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین گردد.
9- در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد.
10- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان های مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.
11- درآمد مشمول مالیات صاحبان موسسات حمل و نقل شهری(مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل(مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)، مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.
12- وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد، یا به نحوی از انحاء از بانکها، موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند.
از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده، و درآمد مشمول مالیات این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط 30% کمتر از درآمد مشمول مالیات جداول پیوست با رعایت،سایر ضوابط تعیین گردد.
13- صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها، در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساسا فاقد اتحادیه باشند،در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م قرار می گیرند.در این صورت دو درصد(2%) از مودیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط،(به شرط آنکه مالیات عملکرد سال 86 و 87 و 88 آنان از طریق نمونه انتخابی یا غیره مورد رسیدگی و قطعی نگردد) به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد.
14- طبق مواد 165،137 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی، حق بیمه پرداختی،خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، با رعایت مقررات قانونی از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می باشد.
15- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها با موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و …، که عمدتا به حمل و نقل مسافر در سطح شهر اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها و در صورتیکه صرفا بین شهری یا فرودگاهی فعالیت می نمایند، با اضافه ده درصد (10%) به درآمد مشمول مالیات آنها نسبت به ردیف مربوط در جدول انواع تاکسی محاسبه و وصول گردد.
16- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت باز پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی، نهادها و شهرداری ها و …، که عمدتا به حمل و نقل کالا و غیره در سطح شهر اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع وانت بار و در صورتیکه صرفا بین شهری یا فرودگاهی فعالیت می نمایند، با اضافه ده درصد (10%) به درآمد مشمول مالیات آنها نسبت به ردیف مربوط در جدول انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.
17- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یک سال مالی(عملکرد سال 1389) بوده و در صورت انتقال وسیله عمومی در طول سال،مالک/مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مودی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.
18- هر گاه طبق اسنادو مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد،درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، با درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد اختلاف داشته باشد،در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
19- اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186ق.م.م از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خئدرا جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.
20- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذی صلاح و با اخذ مستندات لازم،مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیتخالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی، و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.
21- اتحادیه های مربوط، با رعایت شرایط این دستورالعمل می توانند، منحصرا از بین اعضایی که مشمول مالیات می گردند،درآمد مشمول مالیات حداکثر ده درصد (10%) از این عده را با توجه به وضعیت و شرایط خاص، که از درآمد کمتری برخوردار بوده اند، به میزان کمتر از موارد تعیین شده، تعیین نمایند.
22- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل قطعی نمی باشد. لذا ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا مالیات متعلقه با رعایت ماده 167 ق.م.م حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1390 مورد وصول قرار گیرد.
23- درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، نحوه و چگونگی تعیین آن، با اتحادیه ها و ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.
24- صاحبان مشاغل موضوع ماده 81 ق.م.م و همچنین صاحبان کارگاه های تولیدی و فروشگاه ها و نظایر آن، در صورتیکه ماشین آلات و وسایط نقلیه عمومی متعلق به خود را، صرفا برای فعالیت های شغلی مذکور و مربوط به خود بکار می گیرند به شرط ارائه اسناد و مدارک مثبته مورد تایید اتحادیه ذیربط و رییس امور مالیاتی مربوط، کلا مشمول مالیات مشاغل صاحبان وسایط نقلیه عمومی نخواهند بود.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه هاو دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):ندارد          /        /           /
 
مواد قانونی وابسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *