ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01

ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱


شماره: ۱۳۴/۹۶/۲۳۰

تاریخ: ۰۹/۱۰/۱۳۹۶

بخشنامه

 

 

 

۱۳۴

 

۹۶

 

ماده ۱۳۲

 

م

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده(۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴

 

به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۰۰/۱۱ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ رئیس محترم امور شرکت­ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به همراه محصولات نرم افزاری تولیدی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد. مقتضی است در خصوص اعمال امتیاز مالیاتی مقرر در بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی به موجب ماده(۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با در نظر گرفتن فهرست مذکور و موارد ذیل اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.

۱.­ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به واحدهای تولید کننده و ارایه دهنده خدمات نرم­افزار اطلاق می­شود که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط باشند .

۲.­ منظور از پروانه بهره برداری مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعمل­های مربوط توسط مراجع قانونی ذی­ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می­شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی­شوند .پروانه­های بهره­برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه­های بهره برداری  موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می­شوند .

۳.­ تاریخ صدور پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی ، تاریخ شروع بهره برداری تلقی می­گردد، مگر آنکه تاریخ بهره برداری به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد .

۴.­ امتیاز فوق الذکر صرفا به اشخاص حقوقی غیر دولتی که از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد  از طرف وزارتخانه ذی­ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر می­گردد و ملزم به اخذ تأییدیه­های لازم از وزارتخانه­های ذی­ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رعایت تکالیف مقرر در اصلاحیه اخیر (۳۱/۰۴/۱۳۹۴) قانون مالیات­های مستقیم بوده اند، قابل تسری می­باشد .

۵.­ درخصوص واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که پروانه بهره­برداری آنها قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ از سوی وزارتخانه های ذی­ربط صادر شده است ، معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیات­های مستقیم ، با رعایت سایر مقررات قابل اعمال می باشد.  

                                                                                              نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

تاریخ اجرا: ۰۱/۰۱/۱۳۹۵

 

مدت اجرا:نامحدود

 

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi