ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13/10/1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385

ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۵۶ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲-۹۵۱-۲۱۱ مورخ ۱۱-۴-۱۳۸۵


شماره:   ۲۰۰/۹۴/۱۰۸

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ 

پیوست: دارد

بخشنامه  

 

۳۰

۹۴

تبصره یک ماده ۱۹۰

م

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۵۶ مورخ ۱۳-۱۰-۱۳۹۴ مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲-۹۵۱-۲۱۱ مورخ ۱۱-۴-۱۳۸۵ 

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۵۶ مورخ ۱۳-۱۰-۱۳۹۴ مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲-۹۵۱-۲۱۱ مورخ ۱۱-۴-۱۳۸۵ مشعر بر اینکه ” چنانچه مودیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام وبرگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از ۸۰% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود. لکن در مواردی که مودیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام وبرگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده بشرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از ۴۰% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد.۱۰۵-۲۲/۱۰

                                                                                                                                                                                   سید کامل تقوی

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا : مطابق بخشنامه

مدت اجرا : مطابق بخشنامه

مرجع ناظر :دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ :سیستمی /فیزیکی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲  با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید

         

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۹۰ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi