59

ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول بهار سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401/04/26

شماره بخشنامه

200/7468/ص

تاریخ بخشنامه

1401/04/15

موضوع بخشنامه

ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول بهار سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401/04/26

ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور

به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 1401، بنا بر اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول مالیاتی (بهار) سال 1401 خود را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری صددرصد (100%) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نماید.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول بهار سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401/04/26” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید