ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 31/2/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)

ارسال دادنامه شماره ۶۰۰۳۶۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۶/۲۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)


شماره: ۱۰۳/۹۷/۲۰۰/ص

تاریخ: ۲۷/۰۶/۱۳۹۷

بخشنامه

 

۱۰۳

۹۷

ماده (۱)

الف

 

 

مخاطبین

ذینفعان

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم  مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم  امور مالیاتی استان ها

موضوع

ارسال دادنامه شماره ۶۰۰۳۶۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۶/۲۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)

به پیوست تصویر رای هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۰۳۶۱ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۶/۲۶۰ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ که مقرر  می دارد:« بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» و طبق ماده ۴ همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. » و مطابق ماده ۵  قانون یاد شده « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.» و  بر اساس ماده ۸ قانون مذکور« اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.«نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد ۱ و ۴ و ۵ و ۸ قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند«ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:

۱- داخلی*        ۲-خارجی*

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده

تلفن: ۳۸۴۹۴۱۰۶-۰۲۱

بخشنامه های منسوخ:

تاریخ اجرا:

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱- عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.
 ماده ۴- عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.
تبصره– کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خرید…
 ماده ۵- ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد.
 ماده ۸- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi