ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک

ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک


شماره:۲۱۲۴۱/۲۳۰/د

تاریخ: ۳۰/۰۷/۱۳۹۲

پیوست:

 

بخشنامه

 

۰۷۹

۹۲

تبصره ۹ ماده ۵۳ ، ۸۶ ،۱۰۴ ، ۱۰۷

م

 

مخاطبین/ ذینغعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک

پیرو بخشنامه شماره ۹۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۴/۶/۹۲،منضم به صورتجلسه مورخ ۴/۶/۹۲ این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص حوزه ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات  تکلیفی و حقوق آن دانشگاه،به پیوست نامه شماره ۴۲۲۲/۳/۴۱ مورخ ۱۸/۶/۹۲ مدیرکل محترم امور مالی دانشگاه مزبور،منضم به جداول مربوط به بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی آن دانشگاه به تفکیک،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

بدیهی است ادارات امور مالیاتی باید براساس عملکرد واقعی واحدهای مزبور و صورتجلسه فوق الذکر نسبت به رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی و حقوق آنان اقدام نمایند.

 

حسین وکیلی

معاون مالیات های مستقیم

تاریخ اجرا : —-

مدت اجرا : ——

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ی ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۵۳۲ با  دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 

 

 

شماره:۹۱۸۸/۲۰۰/ص

تاریخ:۰۴/۰۶/۱۳۹۲

پیوست:

 

دستورالعمل

 

۵۲۱

تبصره ۹ماده ۵۳، ۸۶، ۱۰۴ و ۱۰۷

۹۲

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی…

موضوع

اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور

به پیوست صورتجلسه مورخ ۴/۶/۹۲ این سازمان با دانشگاه پیام نور در خـصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد ۱۰۴، ۱۰۷ و تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء ۲ بند”ب” صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: مطابق صورتجلسه پیوست

مدت اجراء:  نامحدود

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۵۳ – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج …
 ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵)­ این قانون م…
 ماده ۱۰۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi