اختیارات تفویضی هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون

اختیارات تفویضی هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون


شماره:۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ
تاریخ:۰۱/۱۰/۱۳۸۶
پیوست:
 
دفتر هیئت دولت
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده(۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:
الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـیر منـقول دسـتگاههـای دولتـی مقرر در موارد (۱۱۳)،(۱۱۴)،(۱۱۵)،(۱۱۷)،(۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب سال ۱۳۸۰-.
ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب ۱۳۷۲-.
ج- اصـلاح و تـغییـر آییـن نامـه هـای اجـرایی بند “ج” ماده (۱۲)،بند “د” ماده (۲۳)، بند”الف” ماده (۲۶) و بند “هـ” ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳-
د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـی ،سـود بـازرگـانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- و قانون امور گمرکی- مصوب ۱۳۵۰-.
هـ- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات.
و- اختیارات مندرج در مواد(۱۴۷) و (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
ز- مصالحه متعهدان ارزی.
ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد.
ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی(حسب مورد).
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده(۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
۲- در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.
 
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
 ماده ۱۴۸- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
۱- …
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi