بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

اختلاف نظر میان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و راه و راه ترابری در خصوص مالیات موضوع جزء(4) بند(ج) تبصره(58) قانون بودجه سال 1378 و لازم الاجرا بودن تصویب نامه شماره 22433/59450 مورخ 1378/12/9

بخشنامه شماره:211/3610/17668 تاریخ:1383/10/13

اختلاف نظر میان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و راه و راه ترابری در خصوص مالیات موضوع جزء(4) بند(ج) تبصره(58) قانون بودجه سال 1378 و لازم الاجرا بودن تصویب نامه شماره 22433/59450 مورخ 1378/12/9

اختلاف نظر میان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و راه و راه ترابری در خصوص مالیات موضوع جزء(4) بند(ج) تبصره(58) قانون بودجه سال 1378 و لازم الاجرا بودن تصویب نامه شماره 22433/59450 مورخ 1378/12/9


 

شماره:17668/ 3610/211
تاریخ: 13/10/1383
پیوست: دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی
 
پیرو بخشنامه شماره 14124/4/30 مورخ 25/2/1379 شورای عالی مالیاتی، تصویر نامه شماره 16260/ 30077 مورخ12/8/1383 معاون اول محترم رئیـس جـمهور، مـبنی بر اینـکه تصـمیم نامـه شمـاره 59450/ 22433 مـورخ 9/12/1378( تصویر پیوست) صرفا در خصوص اختلاف نظر میان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و راه و ترابری لازم الاجرا می باشد، به پیوست ارسال می گردد.
 
 
   غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
شماره:16260/30077
تاریخ:12/8/1383
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و ترابری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور وبه استناد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختلاف نظر بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وراه وترابری موافقت نمود:
تصمیم نامه شماره 59450/22433 مورخ 9/12/1378 صرفا در خصوص اختلاف نظر میان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه وترابری لازم الاجرا می باشد.
 
 
 
 محمد رضا عارف
 معاون اول رئیس جمهور
 
شماره:14124/4/30
تاریخ:25/02/1379
پیوست:
 
اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان …
 
به پیوست تصویر نامه شماره 59450- 9/12/1378 معاون اول ریاست جمهوری در خصوص مالیات موضوع جزء (4) بند (ج) تبصره 58 قانون بودجه سال 1378 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
 
 
علی اکبر سمیعی
رئیس شورای عالی مالیاتی
 
شماره: 59450/22433
تاریخ: 09/12/1378
پیوست:
 
وزارت راه و ترابری- وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/12/1378 بنا به پشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص اختلاف نظر بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری مقرر نمود:
مالیات موضوع جزء(4) بند(ج) تبصره (58) قانون بودجه سال 1378 کل کشور با رعایت شرایط مقرر در بند (د) تبصره یاد شده از جمله شرط فروش به اجرا گذاشته شود.
 
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
 
 

 

مواد قانونی وابسته
بودجه سال 78…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *