احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1387

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۷


شماره: ۵۲۸۶۳/۲۱۰

تاریخ: ۰۳/۰۶/۱۳۸۷

پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۳۸
۸۷
بودجه سال ۸۷
ب
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۷
مواردی از مقررات تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد.
جزء الف بند ۷: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی رابط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی ناشی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیاتی نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد ۶% از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نودو چهار درصد(۹۴%)( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت( خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت(خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نمایند.
معادل سیزده درصد(۱۳%) ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد (۵%) و هشت درصد (۸%) به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ و سود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد.
 
جزء د بند ۷: در راستای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نمایند.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال ۱۳۸۷ طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل قبول خواهد بود.
جزء ح بند ۷- تمامی سود خالص( سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده( مندرج در پیوست شماره(۲) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب اندوخته های قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی( سهم شرکت) طی سال ۱۳۸۷ بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (۴۰%) سهم دولت از سود تنها می تواند در طرحهای سرمایه گذاری بالا دستی نفت و گاز هزینه شود.
جزء ک بند۷: در سال ۱۳۸۷ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی الاثراست و روابط مالی و حقوقی فیمابین دولت(وزارتخانه موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ خواهدبود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء(الف) این بند منظور می شود.
بند۱۰: کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره(۳) در بودجه سال ۱۳۸۷ آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال ۱۳۸۷ خود را( شامل مالیات عملکرد نفت) بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود.
بند۱۲- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال ۱۳۸۷ علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۸۶ حداقل چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه) سال ۱۳۸۶ خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
به موجب بند۲ بودجه به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(۶) پیوست شماره(۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۷ وصول و هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول این قانون و … تعهد و پرداخت نماید.
به موجب شماره طبقه بندی ۱۱۰۵۰۱ مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات بر بنزین به میزان ۲۰درصد قیمت مصوب فروش به موجب شماره طبقه بندی ۱۳۰۱۰۳سود تکلیفی شرکت سهامی ارتباطات سیار- وصول ماهانه یک دوازدهم
به موجب شماره طبقه بندی ۱۲۰۴۰۵ نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور(موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد)
 
محمد قاسم پناهی
 
 
مواد قانونی وابسته
 بودجه سال ۸۷…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi