احکام مالیاتی در سایر قوانین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

احکام مالیاتی در سایر قوانین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

احکام مالیاتی در سایر قوانین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مشمولین : کلیه حقوق بگیرانی که از تاریخ تصویب قانون [ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ] فرزند سوم و چهارم و پنجم آنها متولد می شود

 ماده ۱۸ : میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد(۱۵%) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می­گردد. این تحفیف حداکثر سه­ بار قابل استفاده است. تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیتهای مندرج در ماده (۸۴) قانون مذکور می­باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید