اجرای ماده 54 قانون- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: غرب تهران

اجرای ماده ۵۴ قانون- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: غرب تهران


 نمونه آرای شعب

شماره: ۷۲۸۵/۴/۳۰

تاریخ: ۱۰/۰۹/۱۳۸۰

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۱۳/۴۰۷- ۲/۹/۷۹

مربوط به مالیات املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۶ و ۷۷
شماره حوزه مالیاتی ۱۸۲۶
شماره سر ممیزی مالیاتی ۱۸۲
اداره:  کل مالیاتهای غرب تهران
تاریخ ابلاغ رای: ۱۲/۹/۷۹
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۸۱۰۹- ۴/۳۰- ۱۳/۹/۷۹
 
 
خلاصه واخواهی: آپارتمان خود را واقع در شهرک اکباتان بلوک ۱۸        از تاریخ ۶/۱۲/۷۴ الی ۱۹/۷/۷۷ طبق سند رسمی شماره ۱۲۴۷۲۶ مورخ ۶/۱۲/۷۴ به یکی از دوستان اجاره داده ام. ممیز حوزه مالیاتی برای              آپارتمان فوق اجاره به طور علی الراس محاسبه و مالیات تعیین و ابلاغ کرده است.چون به مدارک مستند و توضیحات شفاهی اینجانب توجه نکرده به هیات حل اختلاف مالیاتی رفتم، هیات محترم مالیات اجاره سال ۷۵ را بر اساس اجاره نامه رسمی پذیرفت و سال ۷۶ و بخشی از سال ۷۷ را بدون در نظر گرفتن سند رسمی و با تفسیر به اینکه موجر و مستاجر از مراجعه مجدد در پایان هر سال به محضر مربوط و        تجدید سند اجاره خودداری کرده اند، بدون توجه به ذکر جمله” اجرت المثل برابر اجرت المثنی است” مالیات ۲۰ماهه بقیه مدت اجاره را علی الراس محاسبه کرده اند با توجه به اینکه اینجانب کارمند بازنشسته هستم و درآمد دیگری ندارم تقاضای کمک و مساعدت دارم.
رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید:
با عنایت به نامه شماره ۵۲۰۶ مورخ ۸/۸/۷۹ مدیرعامل مجتمع مسکونی بلوک ۱۸          مستاجر مودی نامبرده تا تاریخ ۳۰/۷/۷۷ در ملک مسکونی مورد اجاره سکونت داشته است، نظر به اینکه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و از طرفی در سند رسمی شماره ۱۲۴۷۲۶- ۶/۱۲/۷۴ قید گردیده که اجرت المثل تا روز تخلیه و تحویل برابر اجرت المسمی است که این موضوع در بررسی و رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مورد توجه قرار نگرفته است، لذا به رای مورد واخواهی به سبب عدم رعایت مقررات مذکور و مفاد بند یک بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴- ۵/۷/۷۶ معاون محترم درآمدهای مالیاتی ایراد وارد است و این شعبه رای صادره را به علت عدم رعایت مقررات قانونی نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می نماید.
 
عباس رضائیان
روح اله باباسنگانی
علی عزیزی
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi