اجرای تبصره 8 ماده 53 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران

اجرای تبصره ۸ ماده ۵۳ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران


 

شماره: ۵۸۲/۲۰۱
تاریخ: ۳۰/۰۱/۱۳۸۲
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۱۰۵۱/۲- ۱/۳۷- ۱۵/۴/۱۳۸۱
مربوط به مالیات براملاک
 سال عملکرد: ۷۴ و ۷۵
شماره حوزه مالیاتی ۰۶۳۳
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان تهران
اداره کل
تاریخ ابلاغ رای: ۲۵/۴/۸۱
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۳۸۳۰-۴/۳۰- ۱۴/۵/۸۱
 
 
خلاصه واخواهی: در تاریخ ۲۴/۱۲/۷۳ ملک مورد نظر را خریداری نموده و طبق بنچاق به فروشنده مدت ۶ ماه جهت تخلیه ملک مهلت داده شده است که به موجب تبصره ۸ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم اجاری تلقی نمی شود. که مورد توجه هیئت تجدید نظر قرار نگرفته است.اینجانب در متن رای بدوی نوشته ام از زمان تخلیه فروشنده قبلی خودم با خانواده ام در آن ساکن بوده ایم و کارشناس مجری قرار خلاف این تعبیر و تفسیر کرده است.همچنین کارشناس مجری قرار نامه مورخ۲۴/۷/۸۰ حوزه مالیاتی ۱۱۴- ۴۸ استان تهران را نیز تعبیر و تفسیر نموده است.
اینجانب در زمان مرمت ساختمان با توجه به اینکه ساختمان دو طبقه است در طبقه دیگر ساختمان سکونت داشتم.
هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هیچگونه توجهی به لوایح نماینده اینجانب و اظهارات و توضیحات شفاهی نامبرده ننموده است و صرفا بر اساس گزارش کارشناس که به دلایل مورد اشاره فاقد وجاهت قانونی است اصدار رای نموده اند.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید:
ایرادات زیر به رای مورد واخواهی وارد است:
۱- هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی طبق رای شماره ۳۰۰۵ مورخ ۲۱/۹/۷۹ از ماخذ اجاره ماهیانه ۰۰۰ ۶۰۰ ۳ ریال رای خود را صادر نموده در حالیکه هیئت تجدید نظر برابر رای مورد واخواهی از ماخذ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴ ریال اجاره ماهیانه مبادرت به صدور رای مورد واخواهی کرده است و این در حالیست که رای صادره از هیئت بدوی به استناد مفاد بند ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در اثر اعتراض مودی،در هیئت تجدید نظر مطرح رسیدگی بوده است و هیئت تجدید نظر بایستی با در نظر گرفتن مقررات تبصره ۳ ماده ۲۴۷ مزبور صرفا نسبت به اعتراض مودی وارد رسیدگی می شد.
۲- همانگونه که مودی بارها عنوان نموده فروشنده ملک مورد نظر در بنچاق برای تخلیه ملک مورد معامله تا تاریخ ۲۵/۶/۷۴ مهلت داشته و برابر مقررات تبصره ۸ ماده ۵۳ قانون فوق الذکر سکونت فروشنده تا تاریخ فوق در مورد معامله اجاری تلقی نمی شود.
۳- حوزه مالیاتی شماره۱۱۱۴- ۴۸ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران طی نامه شماره ۶۵۹۱ مورخ ۲۴/۷/۸۰ در پاسخ استعلام اداره امور هیئتهای حل اختلاف مالیاتی استان تهران اعلام نموده که آقای            در سنوات ۷۴(خرید ملک) لغایت حال یعنی تاریخ تحریر نامه(سال ۱۳۸۰) در آپارتمان ملکی همسر خود واقع در ولنجک- خیابان                  سکونت داشته است که متن نامه مزبور به شرح فوق بدون توجیه قانونی از طرف هیئت تجدید نظر مورد قبول قرار نگرفته است.
بنا به مراتب فوق شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مذکور احاله می نماید.
 
محمدعلی سعید زاده
محمد علی تراب زاده
غلامحسین مختاری
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi