اجرای تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی


 نمونه آرای شعب

شماره: ۸۱۷۳/ ۲۰۱

تاریخ: ۲۶/۰۹/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۳۷۲۹- ۱۴/۷/۸۰
مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۴
شماره حوزه مالیاتی ۳۶۲۳
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی
تاریخ ابلاغ رأی: ۹/۸/۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت  7155- 4/30- 5/9/80
 
خلاصه واخواهی:اینجانب اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم و مطابق ماده ۱۵۶قانون مالیاتهای مستقیم ممیز مالیاتی اگر ظرف یک سال آن را رسیدگی و برگ تشخیص صادر ننماید، اظهارنامه قطعی تلقی می شود. حوزه مالیاتی بر خلاف ماده مزبور بعد از انقضای مهلت قانونی برگ قطعی مالیات را ابلاغ و در آن قید می نماید به استناد تبصره ۶ ماده ۱۰۰ بعد از روئیت برگ قطعی به اقدامات خلاف قانونی حوزه اعتراض نموده هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به اعتراضات قانونی مندرجات برگ قطعی را خالی از اشکال و ایراد دانسته و آن را تائید نموده، در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض ولی حوزه مالیاتی از ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خودداری و در نهایت پس از اعتراض اینجانب به شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری در جلسه هیات حل اختلاف شرکت کرده و به موارد متعدد نقض قانون و اقدامات خلاف حوزه مالیاتی اعتراض نمودم متاسفانه هیات بدون توجه به اعتراضات و ایرادات قانونی و بدون رسیدگی رأی قبلی را تائید نموده است. تقاضا دارم قضاوت فرمائید آیا اقدامات دارائی تبریز با قانون مطابقت دارد؟ آیا توافق با اتحادیه با جلب موافقت اینجانب بوده است.
به شرح سه صفحه لایحه تسلیمی
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید:
حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و برمبنای مالیات توافق شده با اتحادیه صنف مربوطه اقدام به صدور برگ مالیات قطعی نموده که عمل حوزه مالیاتی مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد لکن با توجه به دادنامه شماره ۴۷ مورخ ۱۱/۲/۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که توافق اتحادیه را نافی حق اعتراض مودی ندانسته و رسیدگی به آن را توسط هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مجری دانسته، معهذا مفاد رای مورد واخواهی حکایت از رسیدگی لازم و کافی در خصوص ادعای رکود معاملات فرض و کاهش درآمد سال مورد رسیدگی نداشته و صرفا مدت کارکرد را مد نظر قرار داده است بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه، رای مورد واخواهی را نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود.
 
علی عزیزی
محمدعلی بیگ پور
اسماعیل ملکان
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi