اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط:آذر شهر

اجرای تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط:آذر شهر


 

شماره: ۴۵۰۹/۲۰۱
تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۳۸۲
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۷۶۵- ۲۴/۱۰/۸۱
مربوط به مالیات حق واگذاری محل
سال عملکرد:۸۰
شماره حوزه مالیاتی ۸۳۱۲۳۱
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذر شهر
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل
تاریخ ابلاغ رای: ۳۰/۱۰/۸۱
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۹۴۳۲-۲۰۱- ۹/۱۱/۸۱
 
 
خلاصه واخواهی:در نیمه دوم سال ۱۳۸۰ کارشناس محترم بانک رفاه کارگران تبریز از محل ملک اینجانب بازدید به عمل آورد و محل مورد پسند ایشان قرار گرفت، قرار شد که به اخذ مجوز خرید و تامین اعتبار اقدام نمایند که این امر مدتی به درازا کشید تا اینکه در تیرماه ۱۳۸۱ اعلام نمودند که مجوز اخذ و تامین اعتبار صورت پذیرفته لذا طی چک ۲۸۵۵۶/۴۸۳ مورخ ۸/۴/۸۱ پیش پرداخت جهت انجام هزینه ها در اختیار اینجانب قرار گرفت. با توجه به اینکه ملک طبق اسناد شماره ۸۸۹۰۸ و ۸۸۹۰۹ مورخ ۱۷/۴/۸۱ در اختیار بانک مذکور قرار گرفت می بایست مالیات سرقفلی بر اساس مقررات سال ۸۱ مطالبه گردد در حالیکه بعدا متوجه شدم که ممیز مربوطه طبق مقررات سال ۸۰ مالیات را محاسبه و اینجانب نیز به دلیل عدم اطلاع از مقررات آن را پرداخت نمودم. در این خصوص نامه شماره ۵۰۱۰۰۴۱۲۲ مورخ ۱۵/۴/۸۱ صادره از سرپرستی بانک رفاه که حقیقت معامه را سال ۸۱ اعلام نموده توسط اینجانب ارائه گردید ولی مورد توجه هیات قرار نگرفت.
بنا به مراتب و با توجه به اینکه خریدار یک موسسه دولتی است تقاضای رسیدگی دارد.
رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
در خصوص پرونده مورد بحث نکات زیر قابل ذکر است:
الف- هر چند سند انتقال قطعی در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۸۱ تنظیم گردیده، اما این سند به عنوان دلیل کافی بر عدم انتقال حق واگذاری محل قبل از آن تاریخ نبوده زیرا اولا راجع به حق واگذاری محل هیچگونه مطلبی در متن آن سند قید نشده ثانیا مدارک مضبوط در پرونده شامل استعلام شماره ۴۰۱۰ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ دفتر اسناد رسمی(برگ شماره ۱ پرونده)، مبایعه نامه مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۰ بین متعاملین(اوراق شماره۳ و ۴ پرونده)،زیر مبالغ دریافتی مودی از بانک خریدار در سال ۱۳۸۰ (ظهربرگ شماره ۴پرونده) و گزارش شماره۱۵۲۶/۱۳۱۲۳۱ مورخ ۱۰/۴/۸۱ حوزه مالیاتی دایر بر ترک فعالیت توسط مودی در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ و تحویل ملک در تاریخ ۲/۹/۸۰جملگی موید تحویل ملک و قبض و اقباض مورد معامله در سال ۱۳۸۰ بوده است.
ب- در مواردیکه مودی ضمن مراجعه برای دریافت گواهی انجام معامله، نسبت به مالیات مشخصه معترض باشد،بنا به حکم تبصره۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم یا می بایستی قبل از صدور گواهی مزبور اعتراض خود را مطرح نماید تا پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد و یا رقم مابه الاختلاف را به حساب سپرده واریز و یا بابت آن تضمین معتبربسپرد تا ضمن انجام معامله پرونده در فرصت مناسب به مراجع حل اختلاف احاله شود، بنابراین وقتی خود مودی بدون طی طرق مذکور، مالیات مشخصه را پذیرفته و بدون اعتراض عینا پرداخت نموده است، پرونده در واقع مختومه بوده و اعتراض بعدی و فتح باب مجدد پرونده و احاله به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فاقد وجه قانونی بوده است.
بنا به مراتب فوق شکایت شاکی را مطلقا وارد ندانسته رد آن را اعلام می دارد.
 
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغرزندی فائز
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi