نمونه ای از آرا شعب

اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط:آذر شهر

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/4509 تاریخ 1382/05/29

اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط:آذر شهر


 

شماره: 4509/201
تاریخ: 29/05/1382
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 765- 24/10/81
مربوط به مالیات حق واگذاری محل
سال عملکرد:80
شماره حوزه مالیاتی 831231
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذر شهر
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل
تاریخ ابلاغ رای: 30/10/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 9432-201- 9/11/81
 
 
خلاصه واخواهی:در نیمه دوم سال 1380 کارشناس محترم بانک رفاه کارگران تبریز از محل ملک اینجانب بازدید به عمل آورد و محل مورد پسند ایشان قرار گرفت، قرار شد که به اخذ مجوز خرید و تامین اعتبار اقدام نمایند که این امر مدتی به درازا کشید تا اینکه در تیرماه 1381 اعلام نمودند که مجوز اخذ و تامین اعتبار صورت پذیرفته لذا طی چک 28556/483 مورخ 8/4/81 پیش پرداخت جهت انجام هزینه ها در اختیار اینجانب قرار گرفت. با توجه به اینکه ملک طبق اسناد شماره 88908 و 88909 مورخ 17/4/81 در اختیار بانک مذکور قرار گرفت می بایست مالیات سرقفلی بر اساس مقررات سال 81 مطالبه گردد در حالیکه بعدا متوجه شدم که ممیز مربوطه طبق مقررات سال 80 مالیات را محاسبه و اینجانب نیز به دلیل عدم اطلاع از مقررات آن را پرداخت نمودم. در این خصوص نامه شماره 501004122 مورخ 15/4/81 صادره از سرپرستی بانک رفاه که حقیقت معامه را سال 81 اعلام نموده توسط اینجانب ارائه گردید ولی مورد توجه هیات قرار نگرفت.
بنا به مراتب و با توجه به اینکه خریدار یک موسسه دولتی است تقاضای رسیدگی دارد.
رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
در خصوص پرونده مورد بحث نکات زیر قابل ذکر است:
الف- هر چند سند انتقال قطعی در تاریخ 17/4/1381 تنظیم گردیده، اما این سند به عنوان دلیل کافی بر عدم انتقال حق واگذاری محل قبل از آن تاریخ نبوده زیرا اولا راجع به حق واگذاری محل هیچگونه مطلبی در متن آن سند قید نشده ثانیا مدارک مضبوط در پرونده شامل استعلام شماره 4010 مورخ 13/8/1380 دفتر اسناد رسمی(برگ شماره 1 پرونده)، مبایعه نامه مورخ 12/7/1380 بین متعاملین(اوراق شماره3 و 4 پرونده)،زیر مبالغ دریافتی مودی از بانک خریدار در سال 1380 (ظهربرگ شماره 4پرونده) و گزارش شماره1526/131231 مورخ 10/4/81 حوزه مالیاتی دایر بر ترک فعالیت توسط مودی در تاریخ 13/8/1380 و تحویل ملک در تاریخ 2/9/80جملگی موید تحویل ملک و قبض و اقباض مورد معامله در سال 1380 بوده است.
ب- در مواردیکه مودی ضمن مراجعه برای دریافت گواهی انجام معامله، نسبت به مالیات مشخصه معترض باشد،بنا به حکم تبصره1 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم یا می بایستی قبل از صدور گواهی مزبور اعتراض خود را مطرح نماید تا پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد و یا رقم مابه الاختلاف را به حساب سپرده واریز و یا بابت آن تضمین معتبربسپرد تا ضمن انجام معامله پرونده در فرصت مناسب به مراجع حل اختلاف احاله شود، بنابراین وقتی خود مودی بدون طی طرق مذکور، مالیات مشخصه را پذیرفته و بدون اعتراض عینا پرداخت نموده است، پرونده در واقع مختومه بوده و اعتراض بعدی و فتح باب مجدد پرونده و احاله به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فاقد وجه قانونی بوده است.
بنا به مراتب فوق شکایت شاکی را مطلقا وارد ندانسته رد آن را اعلام می دارد.
 
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغرزندی فائز
 
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *