ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ابلاغ ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان


شماره: ۱۷۵۰۵/ ۲۱۰

تاریخ: ۳۰/۰۲/۱۳۸۷

پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
۰۱۷
۸۷
۱۴۷
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
بـه مـوجـب مـاده ۴ آییـن نـامـه اجـرایی تبصره ۴ ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب نامه شماره ۷۱۵/ ت ۳۴۸۷۰ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمکهای پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه ، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می گردد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۶۷۷۹۳
تاریخ اجراء:۱۵ روز پس از درج در روزنامه     رسمی
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
 
 
شماره: ۷۱۵ / ت ۳۴۸۷۰ک
تاریخ: ۱۰/۰۱/۱۳۸۷
پیوست:
 
 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور
 
 
وزیـران عـضو کمـیسیون امـور اجتـماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بـهزیسـتی کـشور و معاونـت بـرنـامه ریـزی و نظارت راهبردی رییـس جـمهور و به استناد تبصره(۴) ماده(۹) قانون جامع حمایت از معلولان- مصوب ۱۳۸۳- و بـا رعـایت تصـویب نـامـه شمـاره ۱۶۴۰۸۲ / ت ۳۷۳ هـ مـورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 ” آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده(۹) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان”
 
ماده۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.
ب- مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور( به جز معلولان) هستند.
ج- قانون: قانون  جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب ۱۳۸۳-
د- سازمان: سازمان بهزیستی کشور
هـ- معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ماده۲- سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره(۴) ماده(۹) قانون تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین نامه به معاونت برنامه ریزی پیشنهاد می نماید.
ماده۳-  سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می گیرد با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین نامه انجام می شود نماید.
ماده۴- کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد.
ماده۵- سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.
ماده۶- برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه، سازمان صرفا مجاز به قبول کمکهای یارانه ای اشخاصی است که کتبا قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند.
ماده۷- اولویت ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و روسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید.
ماده۸-  احداث و بهره برداری از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه از پرداخت کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمان، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می باشند.
ماده ۹- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط بر اساس اولویتها و شرایط موضوع ماده (۷) توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد.
ماده۱۰- واگذاری های موضوع این آیین نامه به صورت بلاعوض و رایگان می باشد.
ماده۱۱- رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد.
 
این تصویب نامه در تاریخ ۵/۱/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi