دستورالعمل شماره 230/40313/د تاریخ 1390/11/03

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 2ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم درموارد تغییر کارفرمای دولتی

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 2ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم درموارد تغییر کارفرمای دولتی


شماره:40313/230/د
تاریخ:03/11/1390
پیوست:دارد
 
دستورالعمل
 
 
563
90
تبصره 2 ماده 107
م
 
 مخاطبین/ ذینفعان
اداره کل امور مالیاتی ……
امور مالیاتی شهر و استان تهران
موضوع
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 2ماده107قانون مالیاتهای مستقیم درموارد تغییر کارفرمای دولتی
 احـتراما،بـه پیـوست صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شورای عالی مالیاتی بـه شـماره 14730/201هـ مـورخ 30/9/1390 مـتضمن مـوافقـت رئیـس کـل مـحتـرم سازمان با نظر اکثریت،درصدر نامه شماره 35179/201/د مورخ 30/9/1390 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی درخصوص اعمال معافیت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که با شرکتهای دولتی قرارداد منعقد و کارفرمایان مذکور در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می شوند، مبنی بر اینکه((حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد ، مشروط بر انجام کلیه تعهدات و عدم هرگونه تغییر در مفاد قرارداد ، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.)) جهت بهره برداری ارسال می شود.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
تاریخ اجراء: مطابق دستورالعمل
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی یا سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل ها منسوخ (شماره و تاریخ):  
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره تلفن33967041 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید