آیین نامه شماره 200/94/26 تاریخ 1394/03/16

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

شماره آیین نامه:

26-94-200

تاریخ آئین نامه :

1394/03/16

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور


پیوست:  دارد

بخشنامه

26

94

بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ب

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

آیین­نامه اجرایی بند(ز) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14588/ت 51801هـ مورخ 09-02-1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16-02-1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می­گردد.

به موجب تبصره ماده 11 تصویب نامه یادشده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا :

 1394/01/01

مدت اجرا : 

در طی سال 1394

مرجع ناظر :

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ :

فیزیکی/ سیستمی

بخشنامه­ها و دستورالعمل­های منسوخ(شماره و تاریخ):

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902524 با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.     

     

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید