آیا مبلغ درآمد یا فروش های محاسبه شده از طریق تبدیل اطلاعیه های خرید به دست آمده با استفاده از رابطه مندرج در بند ۳ نکات و ضوابط اجرایی مجموعه ضوابط مالیاتی ، تخمینی تلقی می شود یا کتمان ؟

آیا مبلغ درآمد یا فروش های محاسبه شده از طریق تبدیل اطلاعیه های خرید به دست آمده با استفاده از رابطه مندرج در بند ۳ نکات و ضوابط اجرایی مجموعه ضوابط مالیاتی ، تخمینی تلقی می شود یا کتمان ؟

بازگشت به نامه شماره ۱۰۸۷۶۶۳ د مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ، موضوع ابهام طرح شده مبنی بر اینکه آیا مبلغ در آمد یا فروشهای محاسبه شده از طریق تبدیل اطلاعیه های خرید به دست آمده با استفاده از رابطه مندرج در بند (۳) نکات و ضوابط اجرایی مجموعه ضرایب ،مالیاتی تخمینی تلقی میشود یا کتمان به اطلاع می رساند:

وفق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم منظور از درآمد کتمان شده درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود بدست آورده اما در اظهارنامه مالیاتی اظهار نکرده باشد. در این صورت مأموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مودی میتوانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر مبادرت نمایند. البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک با انتخاب فروش ابرازی مودی به عنوان قرینه مالیاتی درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود.

بنابه مراتب فوق چنانچه قرینه فروش (موضوع ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (۱۳۶۶) محاسبه شده با استفاده از رابطه تبدیل خرید به فروش مندرج در قسمت نکات و ضوابط اجرایی دفترچه ضرایب مالیاتی مربوط به اطلاعیه های خرید بدست آمده ای باشد که از بابت فروش آن هیچگونه ابرازی در دفاتر قانونی و یا صورتهای مالی مودی انجام نشده باشد ارزش فروش تعیین شده درآمد کتمان شده تلقی می شود.

همچنین در شرایطی که مودی نسبت به ابراز ارزش فروش کالای خریداری شده اقدام نموده اما به هر ترتیب ارزش فروش مزبور مورد تائید اداره امور مالیاتی واقع نشود در صورت وجود مستندات مثبته و غیر قابل تردید که موید ادعای اداره امور مالیاتی مبنی بر کم نمایی ارزش فروش توسط مودی ،باشد، تفاوت ارزش فروش حاصله ، کتمان تلقی شده و مودی مشمول جرایم موضوع ماده ۱۹۲ قانون یادشده خواهد بود. در غیر این صورت تفاوت مبالغ فروش بدست آمده از طریق روش تبدیل خریدهای ابرازی از جمله خریدهای اعلامی در سامانه صورت معاملات فصلی مؤدیان، دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی و….) به فروش نسبت به فروش ،ابرازی برآوردی ( و نه مستند بوده و به تبع مودی مشمول جرایم کتمان درآمد، نخواهد بود.


📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi