0 10 19

آنچه باید در مورد مساعده باید بدانیم؟

مساعده چیست؟
بخشی از حقوق پرسنل میباشد که معمولا قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارمندان به آن ها پرداخت می شود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مهمان ماه به طور کامل از حقوق آنها تحت عنوان مساعده کسر می گردد.

نکنه !
معمولا اگر شرکت خصوصی باشد میزان مساعده ماهیانه معمولا مدیر شرکت یک سقفی برای مدیر مالی تعیین می کند که اگر پرسنل در حین کار تسویه کرد شرکت پرداخت بیشتر از حقوق پرسنل نکرده باشد و از این بابت ضروری نبیند .

کسورات حقوق و دستمزد به دو دسته تقسیم می شود؟
کسورات توافقی
کسورات قانونی

کسورات قانونی
مبالغی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و براساس مصوبه های قانونی یا به حکم دادگاه از حقوق کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت می نماید.

کسورات قانونی اساسی به سه شرح زیر است:
بیمه اجتماعی سهم کارگر در بخش خصوصی و سرانه بیمه بابت بیمه شده اصلی و افراد تبعی درجه در بخش دولتی
مالیات حقوق و دستمزد
بدهی کارگر به صندوق اجرا
حق بازنشستگی در بخش دولتی مشمول نظام

کسورات توافقی
مبالغی که طبق قرارداد با توافق بین کارگر و کارفرما در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از کارمند کسر می گردد.

برخی از کسورات توافقی اقساط وام مسکن اقساط وام ضروری بدهی به شرکت تعاونی | مساعده
پس انداز سهم پیش پرداخت ها
کارگر یا کارمند حق عضویت ها
صندوق امداد و امور خیریه

نحوه ثبت حسابداری مساعده
برای ثبت نمودن مساعده در زیر مجموعه دارایی ها وحساب های دریافت غیرتجاری و حسابی تحت عنوان مساعده پرسنل می سازیم که ماهیت این حساب مانند حساب های دریافتن، بدهکار می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید