126 1

آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی

آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی

شماره آیین نامه:

92209/ ت 39716ک

تاریخ آئین نامه :

1387/06/07

آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی


پیوست: دارد
 
وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی
 
وزیران عضو کمیسیون ماده(1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند “د” ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- و با رعایت تصویب نامه های شماره 25338/ ت 24794هـ مورخ 29/5/1380 و شماره 158764/ ت 38846 هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1- عوارض صادراتی علوفه و خوراک دام و طیور به شرح جدول پیوست که به مهر ” پیوست تصویب نامه هیئت وزیران”  تایید شده است، تعیین می گردد.
2- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عوارض صادراتی اقلام موضوع بند(1) را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 5/6/1387 به تایید محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
  
 
 
شماره: 92209
تاریخ: 07/06/1387
پیوست:
 
 
ردیف
نام کالا
ردیف تعرفه ای
میزان عوارض(ریال/ کیلوگرم)
1
ذرت دامی
10051080
3000
2
سود کوم دانه ای
10070000
3000
3
جو
10020000
4000
4
گندم دامی
10011010
4000
5
کاه و پوست غلات
12130000
4000
6
نباتات علوفه دامی
1214
4000
7
یونجه
12141000
4000
8
سایر علوفه ها
12149000
4000
9
گندم سیاه، ارزن، سایر غلات
1008
4000
10
سبوس و آخال از ذرت
23021000
2000
11
سبوس گندم
23022000
3000
12
سبوس سایر غلات
23022000
3000
13
انواع تفاله ها
2202
3000
14
کنجاله
23040000
2000
15
سایر کنجاله
2306
2000
16
سایرآخالهای جامد
23050000
3000
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید