برچسب: گواهی ماده 186

دستورالعمل شماره 530/ 1401/ 200 مورخ 18/ 4/ 1401 سازمان امور مالیاتی در خصوص؛ ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل شماره ۵۳۰/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص؛ ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi