برچسب: نمونه ای از آرا شعب

قانون کار ماده 73

قانون کار ماده ۷۳  کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند . الف- ازدواج دایم .

توضیحات بیشتر »

اجرای ماده 67 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- منبع مالیات: استان تهران- اداره کل مربوط: استان تهران

اجرای ماده ۶۷ قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- منبع مالیات: استان تهران- اداره کل مربوط: استان تهران نمونه آرای شعب  شماره: ۹۱۴۸/ ۲۰۱

توضیحات بیشتر »

اجرای مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

اجرای مقررات ماده ۹۳ قانون برنامه سوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ  نمونه آرای شعب شماره:۷۵۴۳/۲۰۱ تاریخ: ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ پیوست:  

توضیحات بیشتر »

اظهارنظر ممیز کل در ظهربرگ تشخیص وبه عنوان نماینده هیأت حل اختلاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

اظهارنظر ممیز کل در ظهربرگ تشخیص وبه عنوان نماینده هیأت حل اختلاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها نمونه آرای شعب

توضیحات بیشتر »

معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود

معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود   شماره: ۳۲۱/۴/۳۰ تاریخ: ۲۸/۰۱/۱۳۸۰ پیوست:     شماره و

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi