برچسب: نقل و انتقال

*معافیت نقل و انتقال

*معافیت نقل و انتقال     شماره :۹۷۰۵/۴/۳۰ تاریخ :۰۲/۰۷/۱۳۶۸ پیوست:   گزارش شماره ۱۹۷۵- ۵/۳۰ مورخ ۱۲/۷/۶۷ دفتر فنی مالیاتی منظم بنامه شماره ۴۸۳۵

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi