برچسب: مودیان مالیاتی

ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم

ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹

توضیحات بیشتر »

ساماندهی وتنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ساماندهی وتنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شماره: ۲۰۰/۹۸/۵۲۳ تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ دستورالعمل    

توضیحات بیشتر »

ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی                                                                        

توضیحات بیشتر »

مودیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم بوده

مودیان مالیاتی که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده شماره:۱۴۳۷۰/۲۰۰/ص تاریخ:۱۳/۰۸/۱۳۹۲ پیوست:دارد

توضیحات بیشتر »

ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده

ابلاغ دادنامه شماره ۳۳۸مورخ ۲۹-۹-۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل ۳-۹ مندرج در صفحه ۲۵ کتابچه

توضیحات بیشتر »

*مرجع تسلیم اعتراض مودی

*مرجع تسلیم اعتراض مودی   شماره :۱۹۴۷۳/۴/۳۰  تاریخ :۲۳/۱۱/۱۳۶۸ پیوست:   نامه شماره ۳۸۰۴/۵/۳۰ – ۲۸/۱۰/۱۳۶۸ دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi