برچسب: معاف از مالیات

صادرات کلیه کالا ها وخدمات از جمله خدمان فنی ومهندسی بدون هیچ قید وشرطی در طول برنامه سوم معاف از مالیات می باشد

صادرات کلیه کالا ها وخدمات از جمله خدمان فنی ومهندسی بدون هیچ قید وشرطی در طول برنامه سوم معاف از مالیات می باشد شماره:۴۳۱۲۸/۴۴۴۷/۲۰۱ تاریخ:۲۹/۰۷/۱۳۸۱

توضیحات بیشتر »

وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی

وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی   شماره:۴۷۹۷/۲۶۰/د تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۳۹۱ پیوست:

توضیحات بیشتر »

*معافیت نقل و انتقال

*معافیت نقل و انتقال     شماره :۹۷۰۵/۴/۳۰ تاریخ :۰۲/۰۷/۱۳۶۸ پیوست:   گزارش شماره ۱۹۷۵- ۵/۳۰ مورخ ۱۲/۷/۶۷ دفتر فنی مالیاتی منظم بنامه شماره ۴۸۳۵

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi