برچسب: مطالبه مالیات

مطالبه مالیات موضوع ماده 104 قانون- منبع مالیات: تکلیفی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

مطالبه مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون- منبع مالیات: تکلیفی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها نمونه آرای شعب شماره: ۱۹۳۵/۴/۳۰ تاریخ: ۱۸/۰۳/۱۳۸۱ پیوست: شماره و

توضیحات بیشتر »

تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه

توضیحات بیشتر »

مطالبه مالیات از ذخایر طرح و توسعه موضوع ماده 138- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

مطالبه مالیات از ذخایر طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین  نمونه آرای شعب شماره: ۸۱۱۴/۲۰۱ تاریخ: ۲۴/۰۹/۱۳۸۱

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi