برچسب: مرخصی در قانون کار

قانون کار ماده 62

قانون کار ماده ۶۲  روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد . تبصره ۱- در امور مربوط به خدمات عمومی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 63

قانون کار ماده ۶۳ علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید . منبع:

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 64

قانون کار ماده ۶۴  مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یک ماه است . سایر روزهای

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 65

قانون کار ماده ۶۵ مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد . استفاده از این مرخصی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 68

قانون کار ماده ۶۸  میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد تعیین می شود . منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 69

قانون کار ماده ۶۹  تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود . در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 70

قانون کار ماده ۷۰  مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود . منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 71

قانون کار ماده ۷۱  در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi