برچسب: مدت قانون کار

قانون کار ماده 54

قانون کار ماده ۵۴  کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد ، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 59

قانون کار ماده ۵۹  در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر . ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 60

قانون کار ماده ۶۰ ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند (ب) ماده (۵۹)) و برای مدتی که جهت

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi