برچسب: مبانی حسابداری

مبانی حسابداری

مبانی حسابداری مبنای تعهدی کامل درآمد در زمان تحقق و هزینه در زمان تحمل(وقوع) شناسایی می شود   مبنای نیمه تعهدی درآمد در زمان دریافت

توضیحات بیشتر »

مبانی حسابداری

مبانی حسابداری در آمد در زمان تحقق و هزینه در زمان تحمل (وقوع) درآمد در زمان دریافت وجه نقد و هزینه در زمان تحمل (وقوع)

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi