برچسب: مالیات نرخ صفر

شرط برخورداری اشخاص حقیقی و حقوقی از معافیت های مالیاتی با نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مندرج در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین

شرط برخورداری اشخاص حقیقی و حقوقی از معافیت های مالیاتی با نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مندرج در قانون مالیات های مستقیم و

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi