مالیات ارزش افزوده وارادت دارو و تجهیزات پزشکی و ماشین آلات خطوط تولیدی بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سر رسید تعیین شده

مالیات ارزش افزوده وارادت دارو و تجهیزات پزشکی و ماشین آلات خطوط تولیدی بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سر رسید تعیین شده

به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور، اجازه داده شده است که به استناد بند (ب) ماده (۳۸) ...

ادامه مطلب