برچسب: مالیاتهای مستقیم

ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن

ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن  

توضیحات بیشتر »

مبالغ دریافتی بابت جبران خسارت وارده به فعالیت­های موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم

مبالغ دریافتی بابت جبران خسارت وارده به فعالیت­های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات­های مستقیم     شماره:۳۸/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ بخشنامه ۳۸ ۹۶ ۸۱ م  

توضیحات بیشتر »

نحوه اعمال نرخ ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم در مواردی که مودی توامان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد.

نحوه اعمال نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم در مواردی که مودی توامان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره­های (۶) و (۷) ماده (۱۰۵)

توضیحات بیشتر »

مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم شماره: ۴/۹۷/۲۰۰/ص تاریخ: ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ دستورالعمل

توضیحات بیشتر »

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم شماره: ۷/۹۷/۲۰۰ تاریخ: ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ دستورالعمل

توضیحات بیشتر »

صورتجلسه مورخ 14/08/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیات­های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده (251) مکرر و کاهش مالیات

صورتجلسه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده (۲۴۷) قانون مالیات­های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت

توضیحات بیشتر »

اجرای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

اجرای ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی شماره: ۴۸۶۲/۲۰۱ تاریخ: ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ پیوست: شماره و تاریخ رای

توضیحات بیشتر »

ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: درآمد اتفاقی- اداره کل مربوط: امور مالیاتی قوچان

ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: درآمد اتفاقی- اداره کل مربوط: امور مالیاتی قوچان   شماره: ۱۰۱۲/۲۰۱ تاریخ: ۱۵/۰۲/۱۳۸۲ پیوست:   شماره وتاریخ رأی

توضیحات بیشتر »

مواد 1و2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 (مالیات آسفالت خودروهای تولیدی و وارداتی)- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای مستقیم

مواد ۱و۲ آئین نامه اجرائی تبصره ۴۱ قانون بودجه سال ۵۲ (مالیات آسفالت خودروهای تولیدی و وارداتی)- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi