برچسب: قوانین ارزش افزوده

قانون ارزش افزوده – ماده 53

ماده۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۵۳ ـ تبصره ذیل به ماده‌ (۲۵۸) قانون مالیات‌ های مستقیم الحاق می ‌شود: تبصره ـ حکم این ماده ‌در مواردی

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 52

ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۵۲ ـ در بند (۳) ماده ‌(۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 51

ماده۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۵۱– متن زیر جایگزین ماده ‌(۲۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم می ‌شود و به این قانون تسری می‌ یابد: «ماده 251 ـ

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 49

ماده ۴۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۴۹ ـ متن زیر جایگزین تبصره ماده‌ (۲۳۹) قانون مالیات‌ های مستقیم می‌ شود و به این قانون تسری می

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 48

ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۴۸ ـ متن زیر جایگزین ماده‌ (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم می‌ شود و به این قانون تسری می‌ یابد:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi