برچسب: قرارداد حمل و نقل

ماده 377 قانون تجارت

 ماده ۳۷۷ قانون تجارت متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای

توضیحات بیشتر »

ماده 378 قانون تجارت

 ماده ۳۷۸ قانون تجارت قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد. منبع:مرکز پژوهش های مجلس

توضیحات بیشتر »

ماده 379 قانون تجارت

 ماده ۳۷۹ قانون تجارت  ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌ الیه – محل تسلیم مال –

توضیحات بیشتر »

ماده 380 قانون تجارت

 ماده ۳۸۰ قانون تجارت  ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌ التجاره به طرز مناسبی عدل‌ بندی شود – خسارات بحری (‌ آواری) ناشی از عیوب

توضیحات بیشتر »

ماده 382 قانون تجارت

 ماده ۳۸۲ قانون تجارت ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌ التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل

توضیحات بیشتر »

ماده 383 قانون تجارت

 ماده ۳۸۳ قانون تجارت در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند: ۱ – در صورتی که بارنامه توسط

توضیحات بیشتر »

ماده 384 قانون تجارت

 ماده ۳۸۴ قانون تجارت  اگر مرسل‌ الیه مال‌ التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌ التجاره

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi