برچسب: قانون مالیات های مستقیم

رفع ابهام پیرامون معافیت درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۲۰۰/۲۱۲/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ جناب آقای دکتر عشقی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه های شماره ۱۲۲/۱۰۱۳۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و ۱۲۲/۱۰۱۴۵۹

توضیحات بیشتر »

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: ۲۳۰/۱۱۹۵/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ سرپرست محترم دفتر هماهنگی امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی… موضوع:

توضیحات بیشتر »

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/13 تاریخ: 1401/02/28 بخشنامه ۱۳ ۱۴۰۱ مواد 86-84 م مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق

توضیحات بیشتر »

ارسال تصویر نامه شماره 103277 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی

ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۳۲۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی شماره: ۲۳۰/۱۹۲۷۸/د تاریخ: 1401/03/31 ادارات کل امورمالیاتی در

توضیحات بیشتر »

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 210/3539/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ مدیران کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم (موضوع

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi