برچسب: قانون مالیات های مستقیم دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه شماره 200/98/90- 1398/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹۰- ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه: 140109970905810160 تاریخ دادنامه: 1401/01/23 شماره پرونده: 0002359 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد شهنیائی موضوع

توضیحات بیشتر »

ابطال نامه شماره 235/1035/ش-1400/02/05 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال نامه شماره ۲۳۵/۱۰۳۵/ش-۱۴۰۰/۰۲/۰۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ دادنامه: 1401/01/23 شماره دادنامه: 140109970905810123 شماره پرونده: 002005 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای

توضیحات بیشتر »

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ در رابطه با ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi