برچسب: قانون شورا شهر

ماده 5 قانون شهرداری

ماده ۵ قانون شهرداری حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساکنین هر حوزه سه نفر

توضیحات بیشتر »

ماده 6 قانون شهرداری

ماده ۶ قانون شهرداری  تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخش دار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت

توضیحات بیشتر »

ماده 7 قانون شهرداری

ماده ۷ قانون شهرداری  تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:‌تهران ۳۰ نفر ۱۰ حوزه هر حوزه ۳ نفر ‌شهرهای از ۱۵۰ هزار نفر

توضیحات بیشتر »

ماده 8 قانون شهرداری

ماده ۸ قانون شهرداری انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:۱ – تابعیت ایران۲ – داشتن لااقل بیست سال تمام شمسی.۳ – توطن در محل انتخاب

توضیحات بیشتر »

ماده 9 قانون شهرداری

ماده ۹ قانون شهرداری انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:۱ – تابعیت ایران.۲ – داشتن سی سال تمام شمسی.۳ – توانایی خواندن و نوشتن فارسی

توضیحات بیشتر »

ماده 10 قانون شهرداری

ماده ۱۰ قانون شهرداری  اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:۱ – نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران

توضیحات بیشتر »

ماده 13 قانون شهرداری

ماده ۱۳ قانون شهرداری یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.‌تبصره – در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود

توضیحات بیشتر »

ماده 14 قانون شهرداری

ماده ۱۴ قانون شهرداری برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار به مضمون ذیل در

توضیحات بیشتر »

ماده 15 قانون شهرداری

ماده ۱۵ قانون شهرداری پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی بلافاصله فرماندار یا بخشدار کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi