برچسب: قانون تجارت

انواع موسسات

انواع موسسات از نظر نوع فعالیت موسسات خدماتی موسسات بازرگانی موسسات تولیدی ۱) موسسات خدماتی موسساتی که به مشتریان خود خدمات ارائه می دهند و

توضیحات بیشتر »

ماده 207 قانون تجارت

ماده ۲۰۷ قانون تجارت  وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب

توضیحات بیشتر »

ماده 208 قانون تجارت

ماده ۲۰۸ قانون تجارت  اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 209 قانون تجارت

ماده ۲۰۹ قانون تجارت متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 211 قانون تجارت

ماده ۲۱۱ قانون تجارت آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان

توضیحات بیشتر »

ماده 213 قانون تجارت

ماده ۲۱۳ قانون تجارت  در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه

توضیحات بیشتر »

ماده 214 قانون تجارت

ماده ۲۱۴ قانون تجارت وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi