برچسب: قانون بودجه

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شماره: 90355/ت۶۰۰۶۸هـ تاریخ: 1401/05/29   تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات

توضیحات بیشتر »

آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شماره: 90348/ت۵۹۹۴۲هـ تاریخ: 1401/05/29   وزارت امور اقتصادی و دراایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت

توضیحات بیشتر »

دستورالعمل شماره 528/ 1401/ 200 مورخ 16/ 3/ 1401 سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای جزء 5 حکم بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

دستورالعمل شماره ۵۲۸/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای جزء ۵ حکم بند ع تبصره ۶ قانون بودجه

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi